Kakuro


Přeložit tuto stránku.

Special thanks to Adrijaned for the translation

Kakuro je logický rébus s jednoduchými pravidly a náročnými řešeními.

Pravidla hry Kakuro jsou jednoduchá:
1. Každé políčko může obsahovat čísla od 1 do 9
2. Čísílka na černých políčkách určují součet čísel v daném řádku či sloupci
3. Čísla v kaŽdém řádku či sloupci musí být vzájemně rozdílná.

Video Tutorial
Skrýt pravidla
Kakuro

6x6 Jednoduché Kakuro ID rébusu: 2,932,644

Share Share
Permalink: Screenshot:

Co mám dělat? | Video Tutorial


Další logické hry:

cz.puzzle-kakuro.com
Disable Side Ad & Rotation